Praktisch

Schooluren

Kleuter

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

 

WOENSDAG

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

08.45 – 09.35

08.45 – 09.35

09.35 – 10.25

09.35 – 10.25

Speeltijd

Speeltijd

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

11.30 – 12.20

11.30 – 12.20

Refter + speeltijd

Middagtoezicht tot 12.35

13.30 – 14.20

 

Speeltijd

 
14.35 – 15.25 
Avondtoezicht tot 15.40 

Lager

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

 

WOENSDAG

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

08.45 – 09.35

08.45 – 09.35

09.35 – 10.25

09.35 – 10.25

Speeltijd

Speeltijd

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

11.30 – 12.20

11.30 – 12.20

Refter + speeltijd

Middagtoezicht tot 12.35

13.30 – 14.20

 

Speeltijd

 
14.35 – 15.25 
Avondtoezicht tot 15.40 

Info voor de start…

Er is een actieve oudervereniging in de school die allerhande activiteiten ondersteunt.
We zijn een gastschool voor opleiding tot leerkracht, dus af en toe is er een stagiaire in de klas.
Er zijn geregeld fora en open klasmomenten waar je de kinderen aan het werk kan zien.
Voor de instappers zijn er kennismakingsmomenten.

We zijn een groene school, dwz groene speelplaats, groene afval (dus geen restafval), recyclage, …
We zijn een sportieve school , dus verwachten we dat iedereen meedoet aan de sportieve activiteiten.
Info vind je steeds in onze nieuwsbrieven die elke week gepubliceerd worden.
We zijn een school van het GO!-net, dus iedere deelnemer onderschrijft de visie en waarden van het GO!  

Opvang

De stedelijke Vzw Kinderopvang Leuven neemt in opdracht van de stad Leuven de administratie van de buitenschoolse opvang op zich, dit is de opvang voor en na school. U krijgt dus een aparte factuur voor de buitenschoolse opvang. De ouders dienen vóór hun kind voor de eerste keer wordt opgevangen het opvangdossier in te vullen en te ondertekenen. Verdere informatie vindt u terug in het huishoudelijk reglement van de Vzw Kinderopvang Leuven. Uren:

  • ’s morgens vanaf 07.00 tot 08.30
  • 's namiddags vanaf 16.00 tot 18.30
  • 's woensdags vanaf 12.30 tot 18.30

Lunch

Kinderen brengen een eigen lunchpakket mee. U kan kiezen voor gezonde soep bij de lunch. Bij de start van het schooljaar schrijft u in voor vaste dagen en voor het hele schooljaar.