Leerproces

Project

Het werken met projecten voor het vak wereldoriëntatie (mens- en maatschappij, natuur, technologie, tijd, ruimte) is één van de basisprincipes van onze leefschool.

Kinderen bepalen mee het projectonderwerp. We vertrekken vanuit hun leefwereld en belangstelling. Ze stellen hun projectkeuze voor aan de klas. Nadat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om zijn onderwerp voor te stellen wordt er gestemd. Op deze manier schenken we aandacht aan wat er bij de kinderen leeft. We bieden kinderen de kans om wat hen bezighoudt en wat hen aanspreekt naar voor te brengen in ons projectonderwijs.

Tijdens de projectlessen streven we naar gelijkwaardigheid in de ontwikkeling van hoofd (weten), hart (zijn) en handen (doen). Dit betekent dat de inhouden van de leerplannen vlot verwerkt worden in de projecten. Leerlingen gaan actief aan de slag met het projectonderwerp en gebruiken creatieve, uitdagende werkvormen en moderne media om de leerstof te verwerken. In de projecten worden zoveel mogelijk vakken geïntegreerd.

Doorgaand leertraject

Niet elk kind ontwikkelt in hetzelfde tempo. Vaak zien we dat kinderen enkele maanden later pas de nodige capaciteit hebben om de leerstof van wiskunde te begrijpen, ondanks het feit dat ze op dat moment de leerstof van taal al wel verworven hebben...

Daarom kiezen we ervoor om duidelijke leerlijnen te bepalen bij het begin van het leertraject. Zo weten we perfect waar de leerling op deze leerlijn zit en wat de volgende stap is in zijn of haar leerproces. Het kind krijgt meteen ook de kans en de tijd om langer te werken: het kan zijn tijd beter verdelen over “wat kan ik al goed en wat is mijn volgende stap”...

Het doorgaand leertraject wordt ondersteund door het zorgbeleid. Het leerkrachtenteam realiseert een brede basiszorg met aandacht voor een positief en krachtig leerklimaat.

Het team heeft oog voor specifieke noden. We zoeken samen met de ouders, ondersteund door CLB, naar een zo optimaal mogelijke begeleiding van elk kind.

 

Aandacht voor talenten

Om de interesses van de kinderen te verweven in de lessen en hun optimale leerkansen te geven, willen we ook inzicht krijgen in de sterke en kleinere talenten van onze kinderen. Hiervoor gebruiken we kidstalents.

Het doel van Kidstalents is gericht op onderwijs creëren dat talenten ontwikkelt en stimuleert… Iedereen moet zich bewust worden van zijn eigen talenten…

We bieden in ons onderwijs prikkels, leerstof, uitdagingen aan waarin de kinderen hun eigen talenten  ontdekken en ontwikkelen, en we brengen ze in kaart . Met deze informatie kunnen we weer verder aan de slag : nieuwe uitdaging en een beter zicht op de volgende studierichting.

Warme school

We streven ernaar dat onze kinderen graag naar school gaan en er gelukkig zijn. Een kind kan zich pas goed ontwikkelen in een omgeving waar het zich thuis voelt en zich veilig voelt. We zetten actief in op een positieve klasdynamiek en een fijne schoolcultuur.

Groeirapport

De wijze van evalueren en rapporteren is een weerspiegeling van de visie van onze school op het leren van leerlingen. We geloven in de groeimogelijkheden van elk kind.

Eén van de belangrijke objectieven van ons onderwijs is een doorgaand leertraject realiseren voor elk kind. Het nieuwe rapport weerspiegelt deze intentie.

We willen in kaart brengen waar leerlingen goed in zijn en we willen zicht krijgen op hun capaciteiten en competenties.

De evaluatie wordt op het niveau van het kind aangeboden – gericht naar de individuele leerling zodat de evaluatie aansluit bij de individuele kenmerken en achtergrond van de leerling – het doel is je eigen ontwikkeling in kaart brengen.